Siljan Group – Blybergssågen

Timmerintag – 2010

 

Se filmen här!

Teknisk data
Momentan kapacitet N/A
Uthållig kapacitet N/A
Stockdiameter, Topp N/A
Stocklängd N/A
Utförande N/A