Setra Group – Heby

Uppgradering av Timmerintag – 2019

Teknisk data
Momentan kapacitet N/A
Uthållig kapacitet N/A
Stockdiameter, Topp N/A
Stocklängd N/A
Utförande N/A