ARAT Group Förvärvar Ingenjörsfirma G. Hedlund AB

ARAT Group Förvärvar Ingenjörsfirma G. Hedlund AB

Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB (Hedlunds) har idag förvärvats av ARAT Group, som ingår i Storskogenkoncernen. Hedlunds är ett mekaniskt verkstadsföretag som tillverkar timmerhanteringsutrustning samt bioproduktshanteringsutrustning till företrädesvis sågverks- och cellulosaindustrin. Bolaget omsätter 60 mkr och sysselsätter ca 20 personer.

ARAT Group levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. De fyra ingående bolagen drivs fristående och omsätter tillsammans närmare 400 mkr och har 120 anställda. ”Vi ser stor potential i Hedlunds med duktig personal, mycket bra produkter samt starkt varumärke” säger Johan Andersson VD ARAT Group.

”Vi får nu de bästa möjligheterna att fortsätta utvecklas tillsammans med starka och kunniga ägare” säger Gösta Hedlund, fd ägare av Hedlunds.
Hedlunds kommer att fortsätta drivas fristående, men ingå i gemensam ägarstruktur.

För mer information, kontakta gärna:
Johan Andersson, VD ARAT Group
Tel: 0701-623314
E-post: johan.andersson@arat.se

Om ARAT Group
ARA Technology Group (ARAT) levererar högteknologisk utrustning och automation till främst träindustrin. Leveranserna sker över hela världen med tyngdpunkt inom Norden. I gruppen ingår Arivislanda, Renholmen, Almab och Hedlunds. ARAT´s drivkraft är att vi kan och gillar företagande och speciellt projektdrivande bolag. Därför förstår vi också vad som krävs för att driva och utveckla företagen på ett framgångsrikt sätt. ARAT stöttar och ger optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och utveckling inom sin nisch. Vi har ett långsiktigt ägande. Vår styrka är vår förmåga att se och förstå varje företags unika förutsättningar, behov och potential. ARAT Group ägs av Storskogen.

Om Storskogen AB
Storskogen är en industri och handelskoncern som äger 30 svenska bolag med en omsättning på ca.5 miljarder kronor. Storskogen är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv.