Author: jabo

Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB (Hedlunds) har idag förvärvats av ARAT Group, som ingår i Storskogenkoncernen. Hedlunds är ett mekaniskt verkstadsföretag som tillverkar timmerhanteringsutrustning samt bioproduktshanteringsutrustning till företrädesvis sågverks- och cellulosaindustrin. Bolaget omsätter 60 mkr och sysselsätter ca 20 personer. ARAT Group levererar högteknologisk utrustning till sågverks-...